Horonevi Gecesinde Hemşin horonu

Horonevi 97. Mavi horon gecesinde Hemşin horonundan bir bölüm